Mã CK:

HTC - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN (HNX)


     25.20    -1.20   -4.55%
TC 26.40
Open 25.20
CN 25.20
TN 25.20
KL 100
EPS 3,667
PE 6.9
KL 11 tr
Vốn 277 tỷ
Beta -0.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HTC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
25.50 0 26.90 0
25.00 1,000 27.00 1,100
23.90 100 27.90 1,200
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Nhóm ngành Thương Mại 27 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 899.66 0% 34.89 0.01 0%
2019 1,931.94 0% 36.66 0.04 0%
2018 1.66 147% 0.04 0.04 111%
2017 1.20 136% 0.03 0.04 107%
2016 0 0% 0.03 0.07 250%
2015 0 0% 0.03 0.03 129%
2014 0 0% 0.03 0.04 149%
2013 0.82 115% 0.02 0.02 132%
2012 0.73 117% 0.02 0.02 129%
2011 0.61 142% 0.02 0.03 106%
2010 0.59 97% 0.02 0.02 126%Gía trung bình: 25.2

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HTC

Danh Mục Tin Tức: