Mã CK:

HST - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HƯNG YÊN (HNX)


     6.40    0   0%
TC 6.40
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 692
PE 9.2
KL 1.5 tr
Vốn 10 tỷ
Beta -0.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HST:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
Nhóm ngành Giáo Dục 27 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.07 102% 0.00 0.00 64%
2018 0.06 113% 0.00 0.00 50%
2017 0.06 109% 0.00 0.00 85%
2016 0.05 111% 0.00 0.00 73%
2015 0.03 120% 0.00 0.00 55%
2014 0.03 126% 0.00 0.00 70%
2013 0.03 123% 0.00 0.00 35%
2012 0.03 112% 0.00 0.00 85%
2011 0.03 97% 0.00 0.00 28%
2010 0.03 99% 0.00 0.00 33%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HST

Danh Mục Tin Tức: