Mã CK:

HSG - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN (HOSE)


     8.98    0.43   5.03%
TC 8.55
Open 8.55
CN 9.09
TN 8.50
KL 8,908,570
EPS 853
PE 10.5
KL 423.5 tr
Vốn 3,803 tỷ
Beta 1.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HSG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
8.98 15,190 8.99 10,000
8.97 16,200 9.00 25,290
8.95 4,120 9.01 13,860
Nhóm ngành Ngành Thép 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2017 23 124% 1.65 1.23 74%
2016 0 0% 0.66 1.75 266%
2015 0 0% 0.45 0.72 159%
2014 0 0% 0.60 0.43 72%
2013 11 112% 0.40 0.56 140%
2012 10.13 102% 0.24 0.39 164%
2011 5.99 176% 0.15 0.23 151%
2010 4.98 77% 0.52 0.06 12%
2009 0 0% 0.07 0.46 641%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HSG

Danh Mục Tin Tức: