Mã CK:

HPP - CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG (UPCOM)


     30.80    0   0%
TC 30.80
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 8.0 tr
Vốn 246 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HPP:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
30.80 100 35.00 100
30.50 2,000 35.20 200
30.10 100
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.55 0% 0.06 0 0%
2017 0.50 94% 0.06 0.06 95%
2016 0.50 103% 0.05 0.09 170%
2015 0.40 122% 0.04 0.05 122%
2014 0.45 88% 0.04 0.04 104%
2012 0 0% 0.01 0.03 285%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HPP

Danh Mục Tin Tức: