Mã CK:

HLE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG (UPCOM)


     4.30    0   0%
TC 4.30
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 192
PE 22.4
KL 2.2 tr
Vốn 9 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HLE:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
4.90 1,000
4.30 2,000
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 0.14 0% 0.00 0 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HLE

Danh Mục Tin Tức: