Mã CK:

HLD - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND (HNX)


     13.70    0.10   0.74%
TC 13.60
Open 13.80
CN 13.80
TN 13.60
KL 2,300
EPS 2,548
PE 5.4
KL 20 tr
Vốn 274 tỷ
Beta 0.8
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HLD:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
13.50 0 13.70 0
13.40 17,100 13.80 9,400
13.30 5,000 13.90 10,800
Nhóm ngành Đầu tư phát triển 25 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 0.45 97% 0.06 0.07 121%
2017 0.36 106% 0.06 0.06 92%
2016 0.33 38% 0.04 0.04 106%
2015 0.50 69% 0.09 0.05 58%
2014 0.47 100% 0.08 0.09 105%
2013 0.45 100% 0.10 0.08 76%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HLD

Danh Mục Tin Tức: