Mã CK:

HJS - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU (HNX)


     22    0   0%
TC 22
Open 22
CN 22
TN 22
KL 1,400
EPS 2,640
PE 8.3
KL 21.0 tr
Vốn 462 tỷ
Beta 0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HJS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
22.10 0
21.20 1,000
20.10 200
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Nhóm ngành Năng lượng Điện/Khí/ 44 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 160 0% 40.70 0.01 0%
2019 0.17 90% 0.05 0.05 118%
2018 0.16 116% 0.04 0.04 126%
2017 0.16 106% 0.03 0.05 144%
2016 0.16 101% 0.04 0.02 56%
2015 0.15 107% 0.03 0.03 118%
2014 0.15 95% 0.02 0.02 96%
2013 0.16 78% 0.02 0.02 88%
2012 0.15 86% 0.02 0.03 130%
2011 0.14 74% 0.02 0.02 80%
2010 0.14 54% 0.02 0.00 22%
2009 0 0% 0 0.01 0%
2008 0.04 98% 0.01 0.01 102%
2007 0.03 103% 0.01 0.01 88%Gía trung bình: 22

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HJS

Danh Mục Tin Tức: