Mã CK:

HGM - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HNX)


     41    0   0%
TC 41
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 1,494
PE 27.4
KL 12.6 tr
Vốn 517 tỷ
Beta -0.4
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HGM:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
40.00 1,000
41.00 2,900
42.00 2,000
Nhóm ngành Khoáng Sản 42 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0 0% 0.05 0.01 17%
2018 0.12 96% 0.04 0.04 91%
2017 0 0% 0.02 0.03 109%
2016 0.08 117% 0.02 0.02 113%
2015 0.13 64% 0.04 0.02 53%
2014 0 0% 0.08 0.03 40%
2013 0.16 104% 0.08 0.09 114%
2012 0.16 114% 0.10 0.14 133%
2011 0.12 163% 0.07 0.15 213%
2010 0 0% 0.04 0.06 144%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HGM

Danh Mục Tin Tức: