Mã CK:

HBC - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH (HOSE)


     11.70    0   0%
TC 11.70
Open 11.65
CN 11.85
TN 11.50
KL 1,626,470
EPS 1,600
PE 7.3
KL 230.9 tr
Vốn 2,701 tỷ
Beta 1.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HBC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
11.70 95,840 11.75 31,470
11.65 111,520 11.80 96,080
11.60 203,410 11.85 149,600
Nhóm ngành Xây Dựng 40 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 18.60 73% 0.72 0.25 35%
2018 20.68 88% 1.07 0.61 57%
2017 16 100% 0.83 0.86 104%
2016 7.20 150% 0.25 0.57 226%
2015 5.30 97% 0.18 0.08 46%
2014 5 71% 0.18 0.07 38%
2013 5 69% 0.19 0.02 13%
2012 3.90 105% 0.17 0.13 77%
2011 2.50 122% 0.15 0.15 100%
2010 2.10 84% 0.10 0.14 147%
2009 1.35 131% 0.04 0.05 117%
2008 0 0% 0 0.01 0%
2007 0 0% 0 0.02 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HBC

Danh Mục Tin Tức: