Mã CK:

GMX - CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (HNX)


     23    0   0%
TC 23
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 3,984
PE 5.8
KL 5.3 tr
Vốn 122 tỷ
Beta 0.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán GMX:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
23.00 500 25.30 100
22.00 500
21.10 300
Nhóm ngành Vật Liệu Xây Dựng 58 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.24 19% 0.02 0.00 13%
2018 0.23 106% 0.02 0.02 101%
2017 0.21 107% 0.02 0.02 101%
2016 0.18 117% 0.02 0.02 135%
2015 0.15 121% 0.01 0.02 127%
2014 0 0% 0.01 0.01 103%
2013 0.14 109% 0.01 0.01 104%
2012 0.13 110% 0.01 0.01 104%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán GMX

Danh Mục Tin Tức: