Mã CK:

FOX - CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT (UPCOM)


     42    0   0%
TC 42
Open 42
CN 42
TN 42
KL 200
EPS 4,828
PE 8.7
KL 226.2 tr
Vốn 9,499 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán FOX:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
42.00 100 42.90 1,000
41.00 100 43.00 1,000
40.00 100 43.20 300
Nhóm ngành Công Nghệ Viễn Thông 33 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 9.98 24% 1.66 0.33 20%
2018 8.67 102% 1.39 1.27 91%
2017 7.75 99% 1.21 1.08 89%
2016 0 0% 1.05 1.07 102%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán FOX

Danh Mục Tin Tức: