Mã CK:

DXP - CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ (HNX)


     11.30    -0.10   -0.88%
TC 11.40
Open 11
CN 11.30
TN 11
KL 6,300
EPS 1,572
PE 7.2
KL 26.0 tr
Vốn 294 tỷ
Beta 0.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán DXP:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
11.00 0 11.30 0
10.80 300 11.60 400
11.90 500
Nhóm ngành Vận Tải/ Cảng / Taxi 71 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.11 80% 0.03 0.03 84%
2018 0.10 94% 0.02 0.03 139%
2017 0.10 85% 0.02 0.02 121%
2016 0.22 48% 0.01 0.04 395%
2015 0.16 133% 0.04 0.07 177%
2014 0.20 80% 0.07 0.04 57%
2013 0.22 86% 0.07 0.05 77%
2012 0.19 135% 0.06 0.08 138%
2011 0.15 120% 0.05 0.05 94%
2010 0.12 155% 0.05 0.07 164%
2009 0.08 190% 0.02 0.06 382%
2008 0.07 144% 0.01 0.03 275%
2007 0.06 119% 0.01 0.02 155%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán DXP

Danh Mục Tin Tức: