Mã CK:

DXG - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH (HOSE)


     13    -0.30   -2.26%
TC 13.30
Open 13.40
CN 13.40
TN 12.90
KL 1,474,240
EPS 4,038
PE 3.2
KL 509.6 tr
Vốn 6,625 tỷ
Beta 1.6
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán DXG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
13.00 63,530 13.05 10,000
12.95 120,280 13.10 12,500
12.90 43,710 13.15 28,700
Nhóm ngành Xây Dựng 40 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 5 76% 1.20 1.80 150%
2018 5 93% 1.07 2.27 212%
2017 3.30 87% 0.70 1.42 203%
2016 0 0% 0.51 0.79 156%
2015 1.35 103% 0.24 0.55 228%
2014 0 0% 0.13 0.26 207%
2013 0.45 76% 0.07 0.09 128%
2012 0.30 136% 0.07 0.06 84%
2011 0.40 72% 0.08 0.03 41%
2010 0.45 86% 0.13 0.08 61%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán DXG

Danh Mục Tin Tức: