Mã CK:

DVC - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG (UPCOM)


     7.50    0   0%
TC 7.50
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 184
PE 40.8
KL 6.0 tr
Vốn 45 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán DVC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
7.50 500
6.80 400
Nhóm ngành Vận Tải/ Cảng / Taxi 71 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.16 0% 0.01 0 0%
2018 0.15 135% 0.01 0.01 82%
2017 0.13 124% 0.01 0.00 7%
2016 0.20 97% 0.01 0.01 93%
2014 0.30 102% 0.01 0.01 64%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán DVC

Danh Mục Tin Tức: