Mã CK:

DSS - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN (UPCOM)


     6.10    0   0%
TC 6.10
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 2.0 tr
Vốn 12 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán DSS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
6.10 200
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 0.14 0% 0.00 0 0%
2017 0.13 92% 0.00 0.00 92%
2016 117.68 0% 2.06 0.00 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán DSS

Danh Mục Tin Tức: