Mã CK:

DPM - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ (HOSE)


     11.85    -0.20   -1.66%
TC 12.05
Open 12.05
CN 12.05
TN 11.80
KL 175,940
EPS 783
PE 15.1
KL 391.4 tr
Vốn 4,638 tỷ
Beta 0.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán DPM:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
11.85 7,550 11.95 5,140
11.80 49,270 12.00 5,400
11.75 2,500 12.05 12,510
Nhóm ngành Phân bón 15 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 8.65 63% 0.17 0.16 94%
2018 8.58 110% 0.37 0.73 196%
2017 7.74 105% 0.82 0.72 88%
2016 9.11 88% 1.23 1.19 97%
2015 9.25 107% 1.05 1.56 149%
2014 8.70 111% 0.91 1.17 129%
2013 10.71 97% 1.92 2.18 114%
2012 15.81 85% 1.79 3.07 172%
2011 7 133% 1.43 3.14 220%
2010 5.65 118% 1.01 1.71 170%
2009 5.82 115% 0.99 1.35 136%
2008 4.75 137% 1.54 1.39 90%
2007 0 0% 0 1.33 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán DPM

Danh Mục Tin Tức: