Mã CK:

DPM - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ (HOSE)


     13.15    -0.05   -0.38%
TC 13.20
Open 13.25
CN 13.25
TN 13.15
KL 167,040
EPS 996
PE 13.2
KL 391.4 tr
Vốn 5,147 tỷ
Beta 0.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán DPM:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
13.15 10,880 13.20 9,910
13.10 80,840 13.25 11,760
13.05 21,710 13.30 9,120
Nhóm ngành Phân bón 15 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 8.65 41% 0.17 0.09 53%
2018 8.58 110% 0.37 0.73 196%
2017 7.74 105% 0.82 0.72 88%
2016 9.11 88% 1.23 1.19 97%
2015 9.25 107% 1.05 1.56 149%
2014 8.70 111% 0.91 1.17 129%
2013 10.71 97% 1.92 2.18 114%
2012 15.81 85% 1.79 3.07 172%
2011 7 133% 1.43 3.14 220%
2010 5.65 118% 1.01 1.71 170%
2009 5.82 115% 0.99 1.35 136%
2008 4.75 137% 1.54 1.39 90%
2007 0 0% 0 1.33 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán DPM

Danh Mục Tin Tức: