Mã CK:

DPM - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ (HOSE)


     14.60    0.15   1.04%
TC 14.45
Open 14.60
CN 14.60
TN 14.45
KL 1,487,460
EPS 1,135
PE 12.9
KL 391.4 tr
Vốn 5,714 tỷ
Beta 0.8
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán DPM:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
14.55 122,000 14.60 149,220
14.50 145,130 14.65 138,340
14.45 134,160 14.70 197,370
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
5,000 23,400
Nhóm ngành Phân bón 15 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 9,237 0% 433 0.11 0%
2019 8.65 90% 0.17 0.40 235%
2018 8.58 110% 0.37 0.73 196%
2017 7.74 105% 0.82 0.72 88%
2016 9.11 88% 1.23 1.19 97%
2015 9.25 107% 1.05 1.56 149%
2014 8.70 111% 0.91 1.17 129%
2013 10.71 97% 1.92 2.18 114%
2012 15.81 85% 1.79 3.07 172%
2011 7 133% 1.43 3.14 220%
2010 5.65 118% 1.01 1.71 170%
2009 5.82 115% 0.99 1.35 136%
2008 4.75 137% 1.54 1.39 90%
2007 0 0% 0 1.33 0%Gía trung bình: 14.53

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán DPM

Danh Mục Tin Tức: