Mã CK:

DNP - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI (HNX)


     17    0   0%
TC 17
Open 17
CN 17
TN 17
KL 3,000
EPS 206
PE 82.5
KL 100.0 tr
Vốn 1,700 tỷ
Beta -0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán DNP:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
16.80 0 17.00 0
16.60 3,000 17.10 2,000
16.30 3,000 17.20 7,000
Nhóm ngành Nhựa - Bao Bì 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 2.48 82% 0.02 0.02 135%
2018 2.46 89% 0.15 0.01 6%
2016 1.62 90% 0.08 0.11 141%
2015 0.75 121% 0.03 0.06 231%
2014 0.63 95% 0.01 0.02 166%
2013 0.40 97% 0.01 0.01 117%
2011 0.32 112% 0 0.01 0%
2010 0.21 113% 0.01 0.01 110%
2009 0 0% 0 0.01 0%
2008 0 0% 0 0.01 0%
2007 0 0% 0 0.01 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán DNP

Danh Mục Tin Tức: