Mã CK:

DLG - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI (HOSE)


     1.97    0   0%
TC 1.97
Open 2.05
CN 2.09
TN 1.94
KL 4,717,620
EPS 323
PE 6.1
KL 299.3 tr
Vốn 590 tỷ
Beta 1.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán DLG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
1.97 637,950 1.98 4,900
1.96 40,390 1.99 50,000
1.95 41,250 2.00 16,850
Nhóm ngành Bất Động Sản 65 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 3.20 91% 0.14 0.02 15%
2017 0 0% 0 0.06 0%
2016 0 0% 0.22 0.07 32%
2015 0 0% 0.27 0.08 30%
2014 0 0% 0.09 0.06 61%
2013 1.10 73% 0.05 0.00 3%
2012 1.20 60% 0.06 0.00 0%
2011 1.40 68% 0.10 0.03 29%
2010 1.05 100% 0.15 0.07 47%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán DLG

Danh Mục Tin Tức: