Mã CK:

DGC - CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG (HNX)


     40.20    0.30   0.75%
TC 39.90
Open 39.90
CN 40.80
TN 39.50
KL 225,800
EPS 5,247
PE 7.7
KL 129.4 tr
Vốn 5,200 tỷ
Beta 0.8
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán DGC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
40.00 0 40.20 0
39.90 9,800 40.30 3,600
39.80 3,100 40.50 22,600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
20,300 0
Nhóm ngành Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 41 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 6,084 0% 700 0.21 0%
2019 6,090.14 0% 872.81 0.58 0%
2018 0.45 1,369% 0.04 0.88 2,037%
2017 0 0% 0.43 0.13 30%
2016 2.30 114% 0.23 0.40 171%
2015 0.44 553% 0.03 0.50 1,669%
2014 0 0% 0.30 0.29 99%Gía trung bình: 40.27

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán DGC

Danh Mục Tin Tức: