Mã CK:

DGC - CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG (HNX)


     27    0   0%
TC 27
Open 27
CN 27.20
TN 26.90
KL 33,000
EPS 5,320
PE 5.1
KL 107.8 tr
Vốn 2,911 tỷ
Beta 0.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán DGC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
27.00 0 27.10 0
26.90 5,200 27.20 14,300
26.80 12,600 27.30 23,300
Nhóm ngành Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 41 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 6.09 60% 0.87 0.40 45%
2018 0.45 1,369% 0.04 0.88 2,037%
2017 0 0% 0.43 0.13 30%
2016 2.30 114% 0.23 0.40 171%
2015 0.44 553% 0.03 0.50 1,669%
2014 0 0% 0.30 0.29 99%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán DGC

Danh Mục Tin Tức: