Mã CK:

CTG - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (HOSE)


     20.30    0.15   0.74%
TC 20.15
Open 20.25
CN 20.60
TN 20.15
KL 2,793,720
EPS 1,483
PE 13.7
KL 3,723.4 tr
Vốn 75,585 tỷ
Beta 1.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán CTG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
20.30 53,120 20.35 2,200
20.25 47,840 20.40 62,190
20.20 64,770 20.45 35,250
Nhóm ngành Ngân hàng- Bảo hiểm 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2017 0 0% 8.80 7.46 85%
2016 0 0% 7.90 6.77 86%
2015 0 0% 7.30 5.72 78%
2014 0 0% 7.28 5.73 79%
2011 0 0% 5.10 6.26 123%
2010 0 0% 4 3.41 85%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán CTG

Danh Mục Tin Tức: