Mã CK:

CTG - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (HOSE)


     21.70    0.10   0.46%
TC 21.60
Open 21.60
CN 21.90
TN 21.50
KL 2,515,020
EPS 1,643
PE 13.2
KL 3,723.4 tr
Vốn 80,798 tỷ
Beta 1.6
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán CTG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
21.70 52,010 21.75 23,000
21.65 160,990 21.80 54,690
21.60 213,080 21.85 112,450
Nhóm ngành Ngân hàng- Bảo hiểm 27 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2017 0 0% 8.80 7.46 85%
2016 0 0% 7.90 6.77 86%
2015 0 0% 7.30 5.72 78%
2014 0 0% 7.28 5.73 79%
2011 0 0% 5.10 6.26 123%
2010 0 0% 4 3.41 85%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán CTG

Danh Mục Tin Tức: