Mã CK:

CCI - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦ CHI (HOSE)


     14.40    0.90   6.67%
TC 13.50
Open 14.40
CN 14.40
TN 14.40
KL 10
EPS 1,873
PE 7.7
KL 17.7 tr
Vốn 256 tỷ
Beta 0.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán CCI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
13.50 190 14.40 7,280
13.20 20
12.60 2,200
Nhóm ngành Thương Mại 27 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.43 65% 0.03 0.02 68%
2018 0.40 100% 0.03 0.03 93%
2017 0.39 86% 0.03 0.03 103%
2016 0.40 73% 0.03 0.03 102%
2015 0.43 87% 0.02 0.02 121%
2014 0.53 96% 0.02 0.02 83%
2013 0.50 90% 0.03 0.02 63%
2011 0.25 136% 0.02 0.03 112%
2010 0.19 114% 0.02 0.02 107%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán CCI

Danh Mục Tin Tức: