Mã CK:

CAP - CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI (HNX)


     29.60    -0.40   -1.33%
TC 30
Open 30
CN 30
TN 29.60
KL 2,300
EPS 5,363
PE 5.6
KL 4.8 tr
Vốn 143 tỷ
Beta 0.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán CAP:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
29.60 0 29.90 0
29.50 100 30.00 3,700
29.40 200 30.20 1,100
Nhóm ngành Thực Phẩm 55 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 300 0% 16 0.03 0%
2018 0.32 121% 0.02 0.03 182%
2017 0.30 91% 0.02 0.01 82%
2016 0.30 108% 0.02 0.02 100%
2015 0.30 102% 0 0.03 0%
2014 0.27 111% 0.01 0.02 172%
2013 0.27 104% 0.01 0.02 203%
2011 0.18 131% 0.01 0.02 206%
2010 0.15 107% 0.01 0.01 176%
2009 0.12 113% 0.00 0.00 221%
2008 0.15 75% 0.00 0.00 13%
2007 0.14 77% 0.00 0.00 65%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán CAP

Danh Mục Tin Tức: