Mã CK:

CAP - CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI (HNX)


     29.30    -0.10   -0.34%
TC 29.40
Open 29.40
CN 29.40
TN 29.30
KL 3,100
EPS 5,768
PE 5.1
KL 5.2 tr
Vốn 153 tỷ
Beta 0.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán CAP:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
29.30 0 29.60 0
29.20 200 29.80 1,000
29.10 1,000 30.00 2,100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Nhóm ngành Thực Phẩm 55 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 300 0% 16 0.03 0%
2018 0.32 121% 0.02 0.03 182%
2017 0.30 91% 0.02 0.01 82%
2016 0.30 108% 0.02 0.02 100%
2015 0.30 102% 0 0.03 0%
2014 0.27 111% 0.01 0.02 172%
2013 0.27 104% 0.01 0.02 203%
2011 0.18 131% 0.01 0.02 206%
2010 0.15 107% 0.01 0.01 176%
2009 0.12 113% 0.00 0.00 221%
2008 0.15 75% 0.00 0.00 13%
2007 0.14 77% 0.00 0.00 65%Gía trung bình: 29.37

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán CAP

Danh Mục Tin Tức: