Mã CK:

CAG - CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG (HNX)


     85.90    0   0%
TC 85.90
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 343
PE 250.4
KL 13.8 tr
Vốn 1,185 tỷ
Beta -0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán CAG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
ATC 100
77.40 46,800
85.90 300
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.07 73% 0.00 0.00 125%
2018 0.07 89% 0.00 0.00 80%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán CAG

Danh Mục Tin Tức: