Mã CK:

C22 - CÔNG TY CỔ PHẦN 22 (UPCOM)


     9.50    0   0%
TC 9.50
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 3.6 tr
Vốn 34 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán C22:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 319.69 0% 8.26 0 0%
2019 296.90 0% 7.39 0.01 0%
2018 0.39 78% 0.01 0.01 53%Gía trung bình: 0

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán C22

Danh Mục Tin Tức: