Mã CK:

BVS - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (HNX)


     9.90    0.10   1.02%
TC 9.80
Open 9.80
CN 9.90
TN 9.70
KL 106,700
EPS 1,154
PE 8.6
KL 72.2 tr
Vốn 715 tỷ
Beta 0.8
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán BVS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
9.80 0 9.90 0
9.70 20,000 10.00 13,100
9.60 19,500 10.10 1,600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
380,000 365,000
Nhóm ngành Chứng Khoán 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 483.38 0% 79.30 -0.02 -0%
2019 510 0% 128 0.14 0%
2018 0.50 104% 0.13 0.10 77%
2017 0.32 143% 0.10 0.12 120%
2016 0.31 88% 0.12 0.10 83%
2015 0.30 96% 0.12 0.12 97%
2014 0.20 154% 0.09 0.13 146%
2013 0.18 113% 0.08 0.09 111%
2012 0.15 136% 0.01 0.08 529%
2011 0.25 79% 0.10 -0.10 -100%
2010 0.30 80% 0.04 -0.09 -234%
2009 0.16 183% 0.02 0.17 895%
2008 0.31 68% 0.16 -0.45 -286%
2007 0.28 133% 0.14 0.21 151%Gía trung bình: 9.8

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BVS

Danh Mục Tin Tức: