Mã CK:

BVS - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (HNX)


     10    0.10   1.01%
TC 9.90
Open 10
CN 10
TN 9.90
KL 4,600
EPS 1,642
PE 6.1
KL 72.2 tr
Vốn 722 tỷ
Beta 0.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán BVS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
9.90 0 10.00 0
9.80 5,100 10.10 4,400
9.70 1,300 10.20 1,100
Nhóm ngành Chứng Khoán 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 0.50 104% 0.13 0.10 77%
2017 0.32 143% 0.10 0.12 120%
2016 0.31 88% 0.12 0.10 83%
2015 0.30 96% 0.12 0.12 97%
2014 0.20 154% 0.09 0.13 146%
2013 0.18 113% 0.08 0.09 111%
2012 0.15 136% 0.01 0.08 529%
2011 0.25 79% 0.10 -0.10 -100%
2010 0.30 80% 0.04 -0.09 -234%
2009 0.16 183% 0.02 0.17 895%
2008 0.31 68% 0.16 -0.45 -286%
2007 0.28 133% 0.14 0.21 151%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BVS

Danh Mục Tin Tức: