Mã CK:

BTW - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH (HNX)


     31.90    0   0%
TC 31.90
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 4,551
PE 7
KL 9.4 tr
Vốn 299 tỷ
Beta 1.4
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán BTW:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
28.90 500 33.00 2,100
28.80 400 34.50 100
35.00 1,300
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.45 76% 0.03 0.03 125%
2018 0 0% 0.02 0.02 134%
2017 0.44 101% 0.01 0.01 99%
2016 0.42 104% 0.01 0.01 106%
2014 0.38 102% 0.03 0.02 69%
2011 0.30 103% 0.02 0.02 98%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BTW

Danh Mục Tin Tức: