Mã CK:

BTW - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH (HNX)


     27.10    0   0%
TC 27.10
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 4,661
PE 5.8
KL 9.4 tr
Vốn 254 tỷ
Beta -0.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán BTW:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
24.60 800 28.00 1,400
24.50 300 29.10 2,500
29.80 100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 522.22 0% 40 0.02 0%
2019 453.13 0% 27.50 0.03 0%
2018 0 0% 0.02 0.02 134%
2017 0.44 101% 0.01 0.01 99%
2016 0.42 104% 0.01 0.01 106%
2014 0.38 102% 0.03 0.02 69%
2011 0.30 103% 0.02 0.02 98%Gía trung bình: 0

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BTW

Danh Mục Tin Tức: