Mã CK:

BHA - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ (UPCOM)


     7.90    0   0%
TC 7.90
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS -191
PE -41.4
KL 66 tr
Vốn 521 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán BHA:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
7.10 200 9.00 100
6.80 200
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.29 58% 0.04 -0.02 -47%
2018 0.36 83% 0.04 0.04 108%
2017 0.30 109% 0.01 0.06 455%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BHA

Danh Mục Tin Tức: