Mã CK:

BHA - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ (UPCOM)


     11.50    0   0%
TC 11.50
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 712
PE 16.2
KL 66 tr
Vốn 759 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán BHA:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
10.00 200 13.20 500
9.80 500
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.29 11% 0.04 -0.03 -77%
2018 0.36 83% 0.04 0.04 108%
2017 0.30 109% 0.01 0.06 455%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BHA

Danh Mục Tin Tức: