Mã CK:

BAX - CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT (HNX)


     40    0   0%
TC 40
Open 40
CN 40
TN 40
KL 1,900
EPS 5,955
PE 6.7
KL 8.2 tr
Vốn 328 tỷ
Beta 0.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán BAX:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
40.10 0 42.00 0
40.00 3,500 42.20 200
39.50 200 42.30 500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
1,900 900
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 295.56 0% 108.28 0.00 0%
2019 201.97 0% 79.85 0.09 0%
2018 0.07 101% 0.02 0.02 115%
2017 0.07 104% 0.02 0.03 123%
2016 0 0% 0.02 0.02 115%Gía trung bình: 40

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BAX

Danh Mục Tin Tức: