Mã CK:

BAX - CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT (HNX)


     51.50    0   0%
TC 51.50
Open 51.50
CN 51.50
TN 51.50
KL 300
EPS 9,021
PE 5.7
KL 8.2 tr
Vốn 422 tỷ
Beta -0.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán BAX:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
51.00 0 51.50 0
50.80 1,000 52.00 300
50.50 1,600 53.00 300
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.20 81% 0.08 0.07 87%
2018 0.07 101% 0.02 0.02 115%
2017 0.07 104% 0.02 0.03 123%
2016 0 0% 0.02 0.02 115%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BAX

Danh Mục Tin Tức: