Mã CK:

ART - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX (HNX)


     2.20    0.10   4.76%
TC 2.10
Open 2.10
CN 2.20
TN 2
KL 422,500
EPS 584
PE 3.8
KL 96.9 tr
Vốn 213 tỷ
Beta 2.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ART:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
2.10 169,500 2.20 1,077,200
2.00 601,800 2.30 585,700
1.90 150,300
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2017 0.02 964% 0.00 0.09 7,333%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ART

Danh Mục Tin Tức: