Mã CK:

ART - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX (HNX)


     2.60    0.10   4%
TC 2.50
Open 2.50
CN 2.70
TN 2.50
KL 2,387,700
EPS 558
PE 4.7
KL 96.9 tr
Vốn 252 tỷ
Beta 1.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ART:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
2.60 7,100 2.70 0
2.50 240,500
2.40 348,800
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2017 0.02 964% 0.00 0.09 7,333%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ART

Danh Mục Tin Tức: