Mã CK:

API - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG (HNX)


     9.20    -0.50   -5.16%
TC 9.70
Open 9.70
CN 9.70
TN 9.20
KL 1,200
EPS 929
PE 9.9
KL 36.4 tr
Vốn 335 tỷ
Beta 1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán API:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
9.20 0 10.30 0
9.00 500 10.40 200
10.50 100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 923 0% 76 0.02 0%
2018 0.80 104% 0.10 0.03 36%
2017 0.46 61% 0.12 0.06 51%
2016 0.20 25% 0.04 -0.00 -8%
2015 0.27 1% 0.07 0.01 14%
2014 0.38 1% 0.08 0.00 1%
2013 0.07 0% 0.02 0.05 249%
2012 0.06 0% 0.02 -0.02 -133%
2011 0.26 0% 0.00 0.01 5,700%
2010 0.20 0% 0.05 0.03 51%Gía trung bình: 9.66

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán API

Danh Mục Tin Tức: