Mã CK:

ANV - CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT (HOSE)


     15.85    1   6.73%
TC 14.85
Open 15.75
CN 15.85
TN 14.95
KL 417,590
EPS 5,537
PE 2.7
KL 127.5 tr
Vốn 1,894 tỷ
Beta 0.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ANV:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
15.85 73,160
15.80 11,560
15.75 50,050
Nhóm ngành Thủy Sản 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 5,000 0% 700 0.70 0%
2018 3.20 129% 0.25 0.61 243%
2017 2.97 100% 0.12 0.15 119%
2016 2.61 109% 0.04 0.01 18%
2015 2.96 85% 0.06 0.00 3%
2014 2.70 103% 0.11 0.06 57%
2013 2.30 112% 0.11 0.01 6%
2011 1.29 137% 0.06 0.05 73%
2010 2.29 63% 0.09 0.07 70%
2009 0 0% 0 -0.18 0%
2008 0 0% 0 0.10 0%
2007 0 0% 0 0.37 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ANV

Danh Mục Tin Tức: