Mã CK:

ACC - CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX (HOSE)


     20.25    1.25   6.58%
TC 19
Open 19
CN 20.25
TN 19
KL 330
EPS 3,333
PE 5.7
KL 10 tr
Vốn 190 tỷ
Beta -0.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ACC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
18.05 50 19.30 20
18.00 650 19.40 40
17.90 500 19.50 160
Nhóm ngành Vật Liệu Xây Dựng 58 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.28 77% 0.03 0.02 73%
2018 0.25 150% 0.02 0.04 154%
2017 0.29 96% 0.02 0.03 134%
2016 0.35 116% 0.04 0.05 132%
2015 0.32 111% 0.03 0.04 160%
2014 0.38 91% 0.04 0.04 113%
2013 0.39 94% 0.06 0.03 60%
2012 0.35 109% 0.06 0.06 108%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ACC

Danh Mục Tin Tức: