Mã CK:

AAA - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT (HOSE)


     16    0.05   0.31%
TC 15.95
Open 16
CN 16.05
TN 15.90
KL 418,920
EPS 2,571
PE 6.2
KL 171.2 tr
Vốn 2,731 tỷ
Beta 0.9
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán AAA:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
15.95 39,520 16.00 74,420
15.90 122,220 16.05 87,750
15.85 70,350 16.10 90,060
Nhóm ngành Nhựa - Bao Bì 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 10 51% 0.51 0.36 71%
2018 6 134% 0.33 0.24 74%
2017 3.30 124% 0.22 0.30 138%
2016 2.10 102% 0.10 0.14 144%
2015 1.40 115% 0.03 0.04 137%
2014 1.30 120% 0.06 0.05 78%
2013 1.10 105% 0.06 0.06 101%
2011 0.81 112% 0.09 0.07 75%
2010 0.55 124% 0.07 0.09 139%
2002 0.00 0% 0 0 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán AAA

Danh Mục Tin Tức: