Mã CK:

AAA - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT (HOSE)


     13.30    0.15   1.14%
TC 13.15
Open 13.30
CN 13.80
TN 13.15
KL 3,456,060
EPS 2,870
PE 4.6
KL 171.2 tr
Vốn 2,251 tỷ
Beta 1.4
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán AAA:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
13.30 81,850 13.35 5,100
13.25 136,090 13.40 42,460
13.20 128,880 13.45 85,080
Nhóm ngành Nhựa - Bao Bì 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 10 74% 0.51 0.47 91%
2018 6 134% 0.33 0.24 74%
2017 3.30 124% 0.22 0.30 138%
2016 2.10 102% 0.10 0.14 144%
2015 1.40 115% 0.03 0.04 137%
2014 1.30 120% 0.06 0.05 78%
2013 1.10 105% 0.06 0.06 101%
2011 0.81 112% 0.09 0.07 75%
2010 0.55 124% 0.07 0.09 139%
2002 0.00 0% 0 0 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán AAA

Danh Mục Tin Tức: