Mã CK:

XPH - CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI (UPCOM)


     6.10    -0.20   -3.18%
TC 6.30
Open 6.10
CN 6.10
TN 6.10
KL 500
EPS -740
PE -8.2
KL 13.0 tr
Vốn 79 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán XPH:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
6.10 1,000 6.30 1,100
6.00 3,000 6.40 1,000
5.90 300 6.50 1,100
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.04 7% -0.00 -0.00 72%
2017 0.06 23% 0.13 0 0%
2016 0.04 130% 0.00 0.00 9%
2015 0.14 40% 0 -0.01 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán XPH

Danh Mục Tin Tức: