Mã CK:

XPH - CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI (UPCOM)


     5    0   0%
TC 5
Open 5.10
CN 5.10
TN 5
KL 1,500
EPS -497
PE -10.1
KL 13.0 tr
Vốn 65 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán XPH:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
5.00 500 5.30 400
4.90 500 5.60 700
4.80 1,800 5.70 300
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.04 148% -0.00 -0.00 136%
2017 0.06 23% 0.13 0 0%
2016 0.04 130% 0.00 0.00 9%
2015 0.14 40% 0 -0.01 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán XPH

Danh Mục Tin Tức: