Mã CK:

XMC - CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI (UPCOM)


     9    0   0%
TC 9
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 1,900
PE 4.7
KL 40.0 tr
Vốn 360 tỷ
Beta -0.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán XMC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
9.00 10,000 10.00 700
8.80 400 10.10 1,900
8.50 500 10.20 100
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2013 1.01 64% 0.02 -0.03 -189%
2012 1.14 107% 0.02 -0.01 -85%
2011 1 134% 0.04 0.01 34%
2010 1 113% 0.05 0.07 163%
2009 0.45 0% 0.03 0.04 137%
2008 0.38 0% 0.03 0.03 113%
2007 0.34 0% 0.02 0.02 81%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán XMC

Danh Mục Tin Tức: