Mã CK:

VPB - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (HOSE)


     18.60    0.40   2.20%
TC 18.20
Open 18.25
CN 18.75
TN 18.20
KL 3,211,970
EPS 2,722
PE 6.8
KL 2,456.7 tr
Vốn 45,696 tỷ
Beta 1.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán VPB:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
18.60 16,360 18.65 101,440
18.55 78,910 18.70 155,150
18.50 111,410 18.75 80,540
Nhóm ngành Ngân hàng- Bảo hiểm 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VPB

Danh Mục Tin Tức: