Mã CK:

VOS - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM (HOSE)


     1.50    0   0%
TC 1.50
Open 1.53
CN 1.53
TN 1.49
KL 58,120
EPS 75
PE 20
KL 140 tr
Vốn 210 tỷ
Beta 0.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán VOS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
1.50 70 1.51 12,800
1.49 1,140 1.52 26,680
1.48 5,450 1.53 20,650
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Nhóm ngành Vận Tải/ Cảng / Taxi 71 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 1,642 0% 76 0.05 0%
2018 1.40 121% 0 0.02 0%
2017 0 0% 0 0.01 0%
2016 1.57 81% 0 -0.35 0%
2015 1.80 93% 0 -0.29 0%
2014 2.30 89% 0.01 0.08 963%
2013 2.86 77% 0.01 -0.19 -2,673%
2012 3.20 76% 0.01 -0.03 -266%
2011 3.34 90% 0.13 0.01 5%
2010 2.42 113% 0.08 0.12 149%Gía trung bình: 1.5

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VOS

Danh Mục Tin Tức: