Mã CK:

VNR - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM (HNX)


     20.30    -0.10   -0.49%
TC 20.40
Open 19.70
CN 20.30
TN 19.70
KL 1,300
EPS 2,333
PE 8.7
KL 131.1 tr
Vốn 2,674 tỷ
Beta 0.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán VNR:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
19.70 1,600 20.30 100
19.60 2,100 20.40 1,100
19.50 1,000 20.50 12,400
Nhóm ngành Ngân hàng- Bảo hiểm 27 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 1.97 0% 0.33 0.08 23%
2018 1.77 0% 0.31 0.30 98%
2017 1.64 0% 0.29 0.26 91%
2016 1.73 0% 0.26 0.24 92%
2015 1.61 0% 0.25 0.24 96%
2014 2.09 0% 0.45 0.33 75%
2013 1.41 0% 0.36 0.30 83%
2012 1.60 0% 0.36 0.26 72%
2011 0 0% 0.30 0.29 100%
2010 0 0% 0 0.23 0%
2009 0 0% 0 0.19 0%
2008 1.23 0% 0.20 0.16 80%
2007 1.10 0% 0.18 0.07 41%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VNR

Danh Mục Tin Tức: