Mã CK:

VNR - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM (HNX)


     19.10    -0.90   -4.50%
TC 20
Open 19
CN 19.10
TN 19
KL 3,200
EPS 2,198
PE 8.7
KL 131.1 tr
Vốn 2,504 tỷ
Beta 0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán VNR:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
18.80 0 19.00 0
18.70 200 19.20 6,400
18.60 100 19.30 5,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Nhóm ngành Ngân hàng- Bảo hiểm 27 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 2,565 0% 355.60 0 0%
2019 1,967 0% 331 0.29 0%
2018 1.77 0% 0.31 0.30 98%
2017 1.64 0% 0.29 0.26 91%
2016 1.73 0% 0.26 0.24 92%
2015 1.61 0% 0.25 0.24 96%
2014 2.09 0% 0.45 0.33 75%
2013 1.41 0% 0.36 0.30 83%
2012 1.60 0% 0.36 0.26 72%
2011 0 0% 0.30 0.29 100%
2010 0 0% 0 0.23 0%
2009 0 0% 0 0.19 0%
2008 1.23 0% 0.20 0.16 80%
2007 1.10 0% 0.18 0.07 41%Gía trung bình: 19.06

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VNR

Danh Mục Tin Tức: