Mã CK:

VNI - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM (UPCOM)


     10    0   0%
TC 10
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 10.6 tr
Vốn 106 tỷ
Beta 0.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán VNI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
11.50 5,000
Nhóm ngành Bất Động Sản 65 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2017 0.05 11% 0 -0.01 0%
2016 0.03 38% 0.00 -0.02 -900%
2015 0.01 102% 0 -0.01 0%
2014 0.01 89% 0.00 -0.01 -504%
2013 0.02 67% 0.00 -0.01 -890%
2012 0.03 123% 0.00 -0.00 -180%
2011 0.03 108% 0.00 0.00 10%
2010 0.03 102% 0.00 0.00 180%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VNI

Danh Mục Tin Tức: