Mã CK:

VLG - CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS - VIỆT NAM (UPCOM)


     5    0   0%
TC 5
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 339
PE 14.7
KL 14.2 tr
Vốn 71 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán VLG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
5.70 4,000
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 3.51 54% 0.02 0.02 70%
2017 3 109% 0.02 0.02 93%
2016 0 0% 0.02 0.01 84%
2015 0 0% 0.01 0.01 79%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VLG

Danh Mục Tin Tức: