Mã CK:

VIG - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICS) (HNX)


     1.10    0.10   10%
TC 1
Open 1.10
CN 1.10
TN 1
KL 11,300
EPS -58
PE -19
KL 34.1 tr
Vốn 38 tỷ
Beta 0.9
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán VIG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
1.00 0 1.10 0
0.90 75,000
Nhóm ngành Chứng Khoán 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 0.04 14% 0.02 0.00 9%
2017 0.01 112% 0.01 0.00 17%
2016 0.01 75% 0.01 -0.03 -357%
2015 0.02 45% 0.01 0.01 54%
2014 0.02 59% 0.01 0.01 139%
2013 0.02 57% 0.01 0.01 105%
2012 0.05 36% 0.01 -0.06 -628%
2011 0.12 55% 0.04 -0.10 -263%
2010 0.12 87% 0.07 0.02 29%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VIG

Danh Mục Tin Tức: