Mã CK:

UDC - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU (HOSE)


     3.60    -0.15   -4%
TC 3.75
Open 3.95
CN 4
TN 3.60
KL 770
EPS -14
PE -257.1
KL 35 tr
Vốn 126 tỷ
Beta -0.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán UDC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
3.50 2,000 4.00 8,610
3.49 200 4.01 70
Nhóm ngành Bất Động Sản 65 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.50 55% 0.00 -0.00 -32%
2018 0.51 92% 0.01 0.01 144%
2017 0.62 76% 0.02 0.01 47%
2016 1.05 93% 0.01 0.01 73%
2015 0.47 66% 0.02 0.01 69%
2014 0.78 37% 0.02 0.01 26%
2013 0.63 54% 0.04 0.00 4%
2012 0.43 95% 0.01 0.01 57%
2011 0.82 55% 0.05 0.01 28%
2010 0.83 56% 0.05 0.03 52%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán UDC

Danh Mục Tin Tức: