Mã CK:

TLD - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG (HOSE)


     4.33    0   0%
TC 4.33
Open 4.33
CN 4.33
TN 4.30
KL 131,010
EPS 492
PE 8.8
KL 18.7 tr
Vốn 81 tỷ
Beta 1.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán TLD:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
4.30 2,000 4.33 580
4.25 6,000 4.35 11,000
4.12 1,010 4.40 20,000
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.36 68% 0.03 0.01 27%
2018 0.25 123% 0.03 0.02 83%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán TLD

Danh Mục Tin Tức: