Mã CK:

TCH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY (HOSE)


     21.30    0.30   1.43%
TC 21
Open 21.05
CN 21.45
TN 21.05
KL 1,551,810
EPS 739
PE 28.8
KL 363.0 tr
Vốn 7,732 tỷ
Beta 0.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán TCH:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
21.25 3,810 21.30 34,950
21.20 13,040 21.35 42,100
21.15 17,820 21.40 20,680
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 1.95 43% 0.60 0.27 45%
2017 1.75 111% 0.42 0.48 115%
2016 0 0% 0.39 0.40 104%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán TCH

Danh Mục Tin Tức: