Mã CK:

TCH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY (HOSE)


     20.80    0.60   2.97%
TC 20.20
Open 20.50
CN 20.90
TN 20.35
KL 3,503,900
EPS 1,697
PE 12.3
KL 363.0 tr
Vốn 7,550 tỷ
Beta 1.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán TCH:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
20.80 103,270 20.85 13,860
20.75 56,040 20.90 20,820
20.70 12,400 20.95 14,580
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
78,070 0
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 1,245 0% 500 0.54 0%
2018 1.95 43% 0.60 0.27 45%
2017 1.75 111% 0.42 0.48 115%
2016 0 0% 0.39 0.40 104%Gía trung bình: 20.58

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán TCH

Danh Mục Tin Tức: