Mã CK:

TCH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY (HOSE)


     22.40    -0.10   -0.44%
TC 22.50
Open 22.60
CN 22.60
TN 22
KL 342,070
EPS 739
PE 30.4
KL 363.0 tr
Vốn 8,167 tỷ
Beta 0.9
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán TCH:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
22.40 10,170 22.45 11,080
22.35 50 22.50 16,280
22.30 20,220 22.55 5,740
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 1.95 43% 0.60 0.27 45%
2017 1.75 111% 0.42 0.48 115%
2016 0 0% 0.39 0.40 104%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán TCH

Danh Mục Tin Tức: