Mã CK:

SZE - CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI (UPCOM)


     12.40    0   0%
TC 12.40
Open 12.30
CN 12.40
TN 12.30
KL 5,500
EPS 1,026
PE 12.1
KL 30 tr
Vốn 372 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán SZE:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
11.60 400 12.40 2,100
11.50 300 12.50 500
11.20 1,100 12.60 5,000
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.32 54% 0.03 0.02 65%
2018 0.28 127% 0.02 0.03 152%
2017 0.25 137% 0.02 0.03 111%
2016 0.26 129% 0.02 0.03 150%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán SZE

Danh Mục Tin Tức: