Mã CK:

SZE - CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI (UPCOM)


     8.80    0   0%
TC 8.80
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 971
PE 9.1
KL 30 tr
Vốn 264 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán SZE:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
8.50 5,000 9.20 5,000
8.30 400 9.30 3,000
8.10 500 9.40 2,000
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.32 26% 0.03 0.01 28%
2018 0.28 127% 0.02 0.03 152%
2017 0.25 137% 0.02 0.03 111%
2016 0.26 129% 0.02 0.03 150%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán SZE

Danh Mục Tin Tức: