Mã CK:

STV - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM (UPCOM)


     6.30    0   0%
TC 6.30
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 491
PE 12.8
KL 11 tr
Vốn 69 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán STV:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
7.20 500
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.46 0% 0.01 0 0%
2018 0.21 138% 0.01 0.01 93%
2017 0.18 99% 0.02 0.01 50%
2016 0.14 107% 0.02 0.03 112%
2015 0.11 102% 0.02 0.02 110%
2014 0.06 202% 0.01 0.01 120%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán STV

Danh Mục Tin Tức: