Mã CK:

SMC - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC (HOSE)


     13.10    -0.30   -2.24%
TC 13.40
Open 13
CN 13.10
TN 13
KL 790
EPS 2,172
PE 6
KL 55.0 tr
Vốn 720 tỷ
Beta 0.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán SMC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
12.70 1,000 12.95 3,100
12.60 250 13.00 3,000
12.55 5,140 13.10 32,490
Nhóm ngành Thương Mại 27 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 15 28% 0.16 0.04 22%
2018 12 137% 0.25 0.16 66%
2017 10.55 120% 0.15 0.28 188%
2016 0 0% 0.06 0.37 624%
2015 0 0% 0.05 -0.19 -375%
2014 10 109% 0.05 0.02 42%
2013 9.80 99% 0.07 0.03 36%
2012 9.80 92% 0.08 0.07 87%
2011 7.30 123% 0.09 0.07 81%
2010 5.50 125% 0.08 0.08 103%
2009 4.20 125% 0.06 0.07 133%
2008 4 105% 0 0.07 0%
2007 3.60 83% 0 0.05 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán SMC

Danh Mục Tin Tức: