Mã CK:

SII - CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN (HOSE)


     17.80    -1.30   -6.81%
TC 19.10
Open 17.80
CN 17.80
TN 17.80
KL 100
EPS 257
PE 74.3
KL 64.5 tr
Vốn 1,232 tỷ
Beta -0.4
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán SII:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
20.25 40
20.30 80
20.40 290
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 234.31 0% -39.91 0 0%
2019 0.47 39% 0.07 0.01 11%
2018 0.67 37% 0.08 0.01 17%
2017 0.70 40% 0.06 0.03 46%
2016 1.03 25% 0.06 0.03 44%
2015 0.28 209% 0.02 0.15 854%
2014 0.12 73% 0.02 0.02 66%
2013 0.11 34% 0.01 -0.00 -1%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán SII

Danh Mục Tin Tức: